strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 619.

Popiersie ku lewej stronie obrócone z wąsami bez brody, korona na głowie, włosy w tył podwinięte i na ramiona spadające. Napis w otoku: WLADISLAUS LOCTICUS D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] DUX PRUS[siae] MASO[viae] & (et caetera). To jest: Władysław Łokietek z bożej łaski król polski, xiążę pruski, mazowiecki i t. d.

Strona odwrotna. Napis: PATRIAE ET TRONO RESTITUTUS GLORIOSE REGNAVIT PATER MAG[ni] CASIMIRI DEC[essit] MCCCXXXIII. To jest: Przywrócony ojczyźnie i tronowi, panował chwalebnie, ojciec Kazimierza Wielkiego, zszedł z tego świata 1333 roku.


Prócz, umieszczonego w powyższym artykule (No. 596 - 618) szeregu medalów królów polskich i znakomitych Polaków, bitych z polecenia króla Stanisława Augusta, drugi się jeszcze szereg znajduje, do których napisy i koszta na stęple i wybicie łożył Michał Sołtyk, dziekan katedry krakowskiej. Felix Bętkowski w dziele swojem dziewięć takowych medalów umieścił; my ich tylko siedm tu położyliśmy, więcej albowiem onych widzieć nam się nie zdarzyło. Niedostające u nas medale, które Bętkowski opisał, są: Bolesława V° zmarłego w roku 1279 i Władysława Jagiełły króla.