strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 620.

Głowa z lewej strony z długiemi kręconemi włosami i podobnąż brodą; korona na głowie. Napis w otoku: CASIMIRUS MAG[nus] D[ei] G[ratia] REX POLONIAE RUSSIAE PRUSSIAE etc. To jest: Kaźmierz Wielki z bożej łaski król polski, xiążę ruski, pruski i t. d.

Strona odwrotna. Napis: RUTHENORUM VICTOR LEGES IUSTITIAM INSTITUIT ET ARTES. DECES[sit] MCCCLXX. S. M. S. To jest: Zwycięzca Rusinów, prawa, sprawiedliwość i nauki rozkrzewił. Umarł 1370.


Prócz, umieszczonego w powyższym artykule (No. 596 - 618) szeregu medalów królów polskich i znakomitych Polaków, bitych z polecenia króla Stanisława Augusta, drugi się jeszcze szereg znajduje, do których napisy i koszta na stęple i wybicie łożył Michał Sołtyk, dziekan katedry krakowskiej. Felix Bętkowski w dziele swojem dziewięć takowych medalów umieścił; my ich tylko siedm tu położyliśmy, więcej albowiem onych widzieć nam się nie zdarzyło. Niedostające u nas medale, które Bętkowski opisał, są: Bolesława V° zmarłego w roku 1279 i Władysława Jagiełły króla.