strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 621.

Popiersie z lewej strony widziane z koroną na głowie, bez brody; na szyi order złotego runa. Napis w otoku: CASIMIRUS IAGIEŁŁO D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] LIT[uaniae] RU[ssiae] PR[ussiae] & (et caetera). To jest: Kaźmierz Jagiełło z bożej łaski król polski, wielki xiążę litewski, ruski, pruski i t. d.

Strona odwrotna. Napis: CRUCIGEROS AD PACEM COMPULIT WLADISLAUM FILIUM BOHEMIS REGEM DEDIT PATER S[ancti] CASIMIRI DEC[essit] A[nno] MCDXCII. S. M. S. To jest: Krzyżaków do pokoju zniewolił, syna Władysława Czechom za króla nadał, ojciec ś. Kazimierza, umarł roku 1492.


Prócz, umieszczonego w powyższym artykule (No. 596 - 618) szeregu medalów królów polskich i znakomitych Polaków, bitych z polecenia króla Stanisława Augusta, drugi się jeszcze szereg znajduje, do których napisy i koszta na stęple i wybicie łożył Michał Sołtyk, dziekan katedry krakowskiej. Felix Bętkowski w dziele swojem dziewięć takowych medalów umieścił; my ich tylko siedm tu położyliśmy, więcej albowiem onych widzieć nam się nie zdarzyło. Niedostające u nas medale, które Bętkowski opisał, są: Bolesława V° zmarłego w roku 1279 i Władysława Jagiełły króla.