strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 622.

Popiersie ku lewej stronie obrócone, w zbroi z koroną na głowie, bez brody. Napis w otoku: SIGISMUNDUS I D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] MAG[nusl DUX LIT[uaniae] RUS[siae] PRUS[siae] MAS[oviae] & [et caetera]. To jest: Zygmunt I z bożej łaski król polski, wielki xiążę litewski, ruski, pruski, mazowiecki i t. d.

Strona odwrotna. Napis: SEMPER VICTOR NUNQUAM AGRESSOR PATER PATRIAE INTER MAXIMOS NUMERANDUS. DEC[essit] MDXLVIII. S. M. S. To jest: Zawsze zwycięzca, nigdy niebył najezdnikiem, ojciec ojczyzny, godzien policzenia między największych monarchów. Umarł 1548 roku.


Prócz, umieszczonego w powyższym artykule (No. 596 - 618) szeregu medalów królów polskich i znakomitych Polaków, bitych z polecenia króla Stanisława Augusta, drugi się jeszcze szereg znajduje, do których napisy i koszta na stęple i wybicie łożył Michał Sołtyk, dziekan katedry krakowskiej. Felix Bętkowski w dziele swojem dziewięć takowych medalów umieścił; my ich tylko siedm tu położyliśmy, więcej albowiem onych widzieć nam się nie zdarzyło. Niedostające u nas medale, które Bętkowski opisał, są: Bolesława V° zmarłego w roku 1279 i Władysława Jagiełły króla.