strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 623.

Popiersie z lewej strony widziane, w zbroi z koroną na głowie i łańcuchem na szyi, broda zapuszczona. Napis w otoku: SIGISMUNDUS AUG[ustus] D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] DUX LIT[uaniae] RUS[siae] PR[ussiae] & [et caetera]. To jest: Zygmunt August z bożej łaski król polski, wielki xiążę litewski, ruski, pruski i t. d.

Strona odwrotna. Napis: UNIONEM PERPETUAM INTER GENTEM POLONAM ET LITVANAM FIRMAVIT A[nno] MDLXIX HOSIUM CROMERUM ET COPERNICUM PRO SUI REGNI DECORE CENSUIT DECCS[sit] (sic) A[nno] MDLXXII. S. M. S. To jest: Połączenie wieczne pomiędzy narodem polskim a litewskim utwierdził roku 1569, Hozyusza, Kromera i Kopernika uważał za ozdobę swego panowania. Umarł 1572 roku.


Prócz, umieszczonego w powyższym artykule (No. 596 - 618) szeregu medalów królów polskich i znakomitych Polaków, bitych z polecenia króla Stanisława Augusta, drugi się jeszcze szereg znajduje, do których napisy i koszta na stęple i wybicie łożył Michał Sołtyk, dziekan katedry krakowskiej. Felix Bętkowski w dziele swojem dziewięć takowych medalów umieścił; my ich tylko siedm tu położyliśmy, więcej albowiem onych widzieć nam się nie zdarzyło. Niedostające u nas medale, które Bętkowski opisał, są: Bolesława V° zmarłego w roku 1279 i Władysława Jagiełły króla.