strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 624.

Popiersie z lewej strony widziane, w zbroi z koroną niby książęcą na głowie, broda podstrzyżona, na pancerzu płaszcz. Napis w otoku: STEPHANUS BATHOREUS D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] MAG[nus] DUX LIT[uaniae] R[ussiae] P[russiae] LIV[oniae] & [et caetera]. To jest: Szczepan Batory z bożej łaski król polski, wielki xiążę litewski, ruski, pruski, inflantski i t. d.

Strona odwrotna. Napis: SUPREMUM REGNI TRIBUNAL INSTITUIT A[nno] MDLXXVIII. BREVIS POLONIAE FELICITAS DEC[essit] A[nno] MDLXXXVI. S. M. S. To jest: Najwyższy trybunał koronny postanowił roku 1578. Był krótkiem szczęściem Polski. Umarł roku 1586.


Prócz, umieszczonego w powyższym artykule (No. 596 - 618) szeregu medalów królów polskich i znakomitych Polaków, bitych z polecenia króla Stanisława Augusta, drugi się jeszcze szereg znajduje, do których napisy i koszta na stęple i wybicie łożył Michał Sołtyk, dziekan katedry krakowskiej. Felix Bętkowski w dziele swojem dziewięć takowych medalów umieścił; my ich tylko siedm tu położyliśmy, więcej albowiem onych widzieć nam się nie zdarzyło. Niedostające u nas medale, które Bętkowski opisał, są: Bolesława V° zmarłego w roku 1279 i Władysława Jagiełły króla.