strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 625.

Popiersie z prawej strony widziane, w zbroi, włosy krótkie, wąsy i broda zapuszczone. Napis w otoku: SIGISMUNDUS III D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] ET SVE[ciae] MAG[nus] DUX LI[tuaniae] R[ussiae] P[russiae] & [et caetera]. To jest: Zygmunt III z bożej łaski król polski i szwedzki, wielki xiążę litewski, ruski, pruski i t. d.

Strona odwrotna. Napis: OB INSIGNEM MOSHORUM (sic) LEGATIONEM QUI VLADISLAO FILIO REGIO OBTULERUNT SCEPTRUM A[nno] MDCX. PRINCIPES LEGATIONIS ET ORATORES FUERE MICHAEL ET IOANNES SOLTICUS S. M. S. To jest: Na znakomite poselstwo Moskali, którzy Władysławowi synowi króla berło ofiarowali roku 1610, naczelnikami poselstwa i mówcami byli Michał i Jan Sołtykowie.


Prócz, umieszczonego w powyższym artykule (No. 596 - 618) szeregu medalów królów polskich i znakomitych Polaków, bitych z polecenia króla Stanisława Augusta, drugi się jeszcze szereg znajduje, do których napisy i koszta na stęple i wybicie łożył Michał Sołtyk, dziekan katedry krakowskiej. Felix Bętkowski w dziele swojem dziewięć takowych medalów umieścił; my ich tylko siedm tu położyliśmy, więcej albowiem onych widzieć nam się nie zdarzyło. Niedostające u nas medale, które Bętkowski opisał, są: Bolesława V° zmarłego w roku 1279 i Władysława Jagiełły króla.