strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 629.

Popiersie wprost patrzące, w odzieniu z futrem, broda zapuszczona. Napis w otoku: IOANNES TARNOWSKI CASTELLANUS CRACOVIENSIS SUPREMUS DUX EXERCITUUM REGNI POLONIAE. To jest: Jan Tarnowski kasztelan krakowski, hetman wielki koronny.

U dołu cyfry mincarza I. L[ang].

Strona odwrotna. Napis sam wryty w medal: CONTRA MAUROS TURCAS VALACHOS SCYTHAS ET MOSCOS FELICITER PUGNAVIT PATRIAE PACEM SIBI GLORIAM OBTINUIT DEC[essit] A[nno] 1561. S. M. S. To jest: Przeciw Maurom, Turkom, Wołochom, Tatarom i Moskalom szczęśliwie walczył, ojczyznie pokój, sobie sławę zjednał. Umarł 1561 roku.


Oprócz wyżej wspomnionej kollekcyi królów polskich (No. 619 - 625), staraniem Michała Sołtyka dziekana katedry krakowskiej bitych, znajdują się jeszcze numizmata znakomitych w Polsce ludzi, które tenże Sołtyk sporządzić kazał. Felix Betkowski pięć takowych medalów opisał w dziele swojem. My ryciny, onych tu w zbiorze naszym umieszczamy.


Zdjęcie: Auktionshaus H.D. Rauch GmbH (Auction 103)