strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 630.

Popiersie ku lewej stronie obrócone, w zbroi, na której płaszcz zarzucony, z łańcuchem na szyi, broda podstrzyżona. Napis w otoku: IOANNES ZAMOYSKI CANCEL[larius] ET EXER[cituum] DUX SUP[remus] REG[ni] POL[oniae]. To jest: Jan Zamojski kanclerz i hetman wielki koronny.

Strona odwrotna. Sam napis: BELLO ET PACE SUPREMUS DUORUM REGUM ELECTOR ET DEFENSOR LITERARUM ET ARTIUM PROTECTOR DEC[essit] MDCVIII. S. M. S. To jest: W wojnie i pokoju znamienity. Dwóch królów obiorca i obrońca, opiekun nauk i sztuk pięknych. Umarł 1608.


Oprócz wyżej wspomnionej kollekcyi królów polskich (No. 619 - 625), staraniem Michała Sołtyka dziekana katedry krakowskiej bitych, znajdują się jeszcze numizmata znakomitych w Polsce ludzi, które tenże Sołtyk sporządzić kazał. Felix Betkowski pięć takowych medalów opisał w dziele swojem. My ryciny, onych tu w zbiorze naszym umieszczamy.