strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 632.

Popiersie wprost patrzące w bekieszy, broda długa równa. Napis w otoku: CAROLUS CHODKIEWICZ SUPREMUS DUX EXER[cituum] M[agni] D[ucatus] LITHUANIAE. To jest: Karol Chodkiewicz hetman wielki litewski.

U dołu. I LANG.

Strona odwrotna. Napis wryty w medal: CONSILIO ET VIRTUTE MILITARI ID FUIT PATRIAE, QUOD SUAE INSIGNIORES GREGI (sic) ET LATINI. DEC[essit] A[nno] 1621. S. M. S. To jest: Radą i męstwem był tem dla swej ojczyzny, czem znamienitsi Grecy i Rzymianie byli dla swojej. Umarł roku 1621.


Oprócz wyżej wspomnionej kollekcyi królów polskich (No. 619 - 625), staraniem Michała Sołtyka dziekana katedry krakowskiej bitych, znajdują się jeszcze numizmata znakomitych w Polsce ludzi, które tenże Sołtyk sporządzić kazał. Felix Betkowski pięć takowych medalów opisał w dziele swojem. My ryciny, onych tu w zbiorze naszym umieszczamy.