strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 633.

Strona główna. Popiersie twarzą wprost obrócone, w bekieszy, broda podstrzyżona. Napis w otoku: STEFAN CZARNECKI HETMAN POLNY KORON[ny].

U dołu. I LANG.

Strona odwrotna. Napis: STEPH[anus] CZARNECKI PALAT[inus] KIOV[iensis] DUX CAMP[estris] EXERC[ituum] REGNI POLONIAE SUMMO INPERICULO PATRIAE DEFENSOR ET VICTOR DEC[essit] A[nno] MDCLXV. S. M. S. To jest. Stefan Czarniecki, wojewoda kijowski, hetman polny koronny, w największem niebezpieczeństwie ojczyzny obrońca i zwycięzca, umarł roku 1665.


Oprócz wyżej wspomnionej kollekcyi królów polskich (No. 619 - 625), staraniem Michała Sołtyka dziekana katedry krakowskiej bitych, znajdują się jeszcze numizmata znakomitych w Polsce ludzi, które tenże Sołtyk sporządzić kazał. Felix Betkowski pięć takowych medalów opisał w dziele swojem. My ryciny, onych tu w zbiorze naszym umieszczamy.