strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta III

No. 68.

Popiersie Zygmuhta III z boku widziane w zbroi, na której płaszcz jest zarzucony. Na piersiach na zbroi jest ryty orzeł. Napis w otoku: SIGISMUNDUS III D[ei] G[ratia] POLONIAE ET SUECIAE REX, to jest: Zygmunt III z Bożej łaski Król Polski i Szwedzki.

Strona odwrotna wystawia niewiastę, religię zapewne wyobrażającą, z kielichem w ręku, nad którym hostya; napis w otoku: DUM SPIRITUS HOS REGET ARTUS, to jest: dopóki duch temi członkami rządzić będzie.


Stępel strony odwrotnej tego medalu jest ten sam, jaki się znajduje na medalu Zygmunta Augusta pod liczbą 24. Powtórzymy tu, cośmy tam wspomnieli, że medal ten podług wszelkiego podobieństwa odnosi się do spraw Religijnych, które w XVII wieku katolików i protestantów poróżniamy.

Jeżeli zamiarem było Autorów tych Numizmatów wysławiać żarliwość religijną Królów naszych, Zygmunt III większe nie równie do tej chluby ma prawo, niżeli Zygmunt August. Potomek Wazów osiadłszy na tronie Polskim, najżarliwszym stał się obrońcą wiary katolickiej. Poświęcił on życie swoje i usilne starania w walce z różnowiercami i mógł zaiste o sobie powiedzieć: że za prawidłami wiary swojej obstawał, dopóki duch członkami jego rządził. Żarliwość ta jego przecież z wielu względów szkodliwą dla kraju naszego była.


68