strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta III

No. 67.

Strona główna. Popiersie Króla z boku widziane. Głowa nakryta kapeluszem w klejnoty i kitą ozdobionym. Odzienie bardzo okazałe. Napis: SIG[ismundus] III D[ei] G[ratia] REX PO[loniae] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae] ET REX SUE[ciae], to jest: Zygmunt III z Bożej łaski Król Polski, Wielki Xiążę Litewski i Król Szwedzki.

Strona odwrotna. Trzy laurowe wieńce, z których jeden góruje nad dwoma innymi. W każdym wieńcu jedno z słów napisu następującego: COELITUS SUBLIMIA DANTUR, to jest: Rzeczy szczytne z nieba pochodzą. W około napis: COR REGIS IN MANU DOMINI 93., to jest: serce Króla w ręku Pana 93. (r. 1593.)


Napis wyryty na stronie głównej tego medalu dowodzi, iż bitym został w czasie, kiedy Zygmunt III po śmierci ojca swego na tronie Szwedzkim był osiadł. Do tego podobno zdarzenia odnoszą się umieszczone na stronie odwrotnej wieńce, które w mniemaniu naszem poświęcone są władzcy trzech narodów, to jest: Polskiego, Szwedzkiego i Litewskiego. Rok wybicia tego Numizmatu jest nam niewiadomy.


67