strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta III

No. 76.

Strona główna jest ta sama, co w poprzedzającym numerze.

Strona odwrotna wystawia baszty i warownie miasta, zniszczone. W kilku miejscach wyłamy w murach między basztami widzieć się dają. Wewnętrzne wśród warowni miejsce, które na poprzedzającym medalu wspaniałemi budowlami zapełnione widzieliśmy, tu gdzie niegdzie liche wskazuje domy, krzaki i zarośle. Medal ten zdaje się, iż bitym został po zdobyciu miasta. Napis w około: SMOLENSCIA CAPTA 1611, to jest: Smoleńsk zdobyty 1611.


Wykład: No. 74


76