strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta III

No. 77.

Strona główna: popiersie Króla i Królowej naprzeciw siebie zwrócone, z napisem : SIGISMUNTUS III REX ET CONSTANTIA REGINA POLONIA[e] ET SUECIA[e] ARCHIDUX AUSTRIA[e] XC, to jest: Zygmunt III Król i Konstancya Królowa Polski i Szwecyi Arcyxiężna Austryi. XC. (a) (sic)

Na stronie odwrotnej tarcza pod koroną z herbami Polskim i Szwedzkim, Austryackim i Wazów, na około order złotego runa i napis dalszy: MAG[ni] DUCES LITUA[niae] OB SMOLEN[scium] RECUPERATU[m] DEO GRACIA[s] AGUNT ANNO DO[mini] 1611 to jest: Wielcy Xiążęta Litewscy Bogu dzięki składają, za odzyskanie Smoleńska roku Pańskiego 1611.


(a) Co znaczą litery XC niewiadomo


77