strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta III

No. 84.

Popiersie Zygmunta III z boku widziane z koroną na głowie, w około: SIGIS[mundus] 3. D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] ET SUET[iae] M[agnus] D[ux] LIT[huaniae] RUS[siae] P[russiae] to jest: Zygmunt z Bożej łaski Król Polski i Szwecyi, Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski.

Strona odwrotna. Herb miasta Gdańska przez dwa lwy trzymany, w otoku napis: EX AURO SOLIDO REGIA CIVITAS GEDANENSI[s] F[eri] E[ecit], to jest: z czystego złota Królewskie miasto Gdańsk zrobić kazało.


Numizmat pod liczbą 84 jest istotnie monetą, którą dla tego tylko w tym zbiorze kładziemy, aby przypomnieć czytelnikom naszym, że miasto Gdańsk tym sposobem Króla Zygmunta III uczciło. Więcej jest podobnych monet Gdańskich, które w rozmaitych wybito latach pod stęplem tegóż Zygmunta III.


84