strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta III

No. 85.

Popiersie w koronie i zbroi; w prawej ręce berło, w lewej jabłko, w otoku napis: SIGISMUND[us] 3. D[ei] G[ratia] REX P[oloniae] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae] R[ussiae] PR[ussiae], to jest: Zygmunt III Król Polski, Wielki Xrążę Litewski Ruski, Pruski.

Strona odwrotna. Kolumna, przy niej okręt i herb Gdańska z napisem w górze: HOC CONSTANTIS FIDEI MONUMENTUM SENATUS GEDANENSIS DEDICAVIT, to jest: ten pomnik statecznej wiary Senat Gdański poświęcił. Z daleka na morzu okręt widzieć się daje. Napis w otoku: OMNES FORTUNAE CONSTANTIA FRANGIT, to jest: wszystkie losu fale kruszy stałosć.


Umieszczamy tu medal z liczbą 85 z wizerunkiem Zygmunta III jako pomnik statecznej wierności miasta Gdańska ku temu Monarsze. Powód wybicia jego jest nam niewiadomy.Zdjęcie: Staatliche Museen zu Berlin: Münzkabinett Online Catalogue