strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta III

No. 93.

Na stronie głównej lew, czyli lampart w koronie podnoszący się w górę i wieńcem laurowym okolony. Napis: NICOLAUS FIRLEY PALATINUS CRACOVIENS[is], to jest: Mikołaj Firlej, Wojewoda Krakowski.

Palma rozrosła, mająca u jednej gałęzi zawieszony ciężar. Napis: NITITUR SUB ONERE VIRTUS 1593, to jest: Wzmaga się pod ciężarem cnota 1593.


Mikołaj Firlej w długiem i czynnem życiu usprawiedliwił podchlebną dewizę, jaką na zamieszczonym tu czytamy medalu. Zrodzony z Zofii Bonarownej, Kasztelanki Sandeckiej, odebrał staranne wychowanie i usposobienie do zawodu politycznego.

W roku 1573 był Firlej członkiem Poselstwa, które Henryka Xięcia d'Anjou na tron Polski wezwało; po wyjeździe zaś tego Króla z Krakowa, jeździł powtórnie do Francyi, aby go nakłonić do powrotu.

W czasie następnej elekcyi głosował Firlej za Cesarzem Maxymilianem, lecz gdy następnie bawiąc na dworze tego Monarchy, przekonał się, ze dążność jego zamiarów nie odpowiadała potrzebom kraju naszego, przywiązał się Firlej do Króla Stefana, zyskał szacunek tego Wielkiego Monarchy i został przez niego na wyższe posunięty stopnie.

Niemniej się przysłużył Firlej Zygmuntowi III gdy od Rudolfa Cesarza uzyskał zatwierdzenie ugody Będzińskiej, mocą której, jak wiadomo, Arcyxiążę Maxymilian zrzekł się tronu Polskiego. W nadgrodę ważnych usług krajowi oddanych, otrzymał Firlej od Zygmunta III godność Wojewody Krakowskiego i na tym urzędzie umarł około roku 1600. Wiadomo albowiem, że w tymże roku Mikołaj Zebrzydowski już był Wojewodą Krakowskim.


93