strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta III

No. 98.

Popiersie Janusza Radziwiłła z boku widziane, w zbroi z kołnierzem hiszpańskim krótkim, głowa odkryta, włosy kędzierzawe. Pod ramieniem rok 1617. Napis w otoku: JANUSCHIUS RADZIVIL D[ei] G[ratia] DUX BIR[zensis] DUB[icensis] SLUC[ensis] E[t] KOP[ilensis] SAC[ri] R[omani] IMP[erii] PRINC[eps], to jest: Janusz Radziwiłł z Bożej łaski Xiążę na Birzach, Dubince, Słucku i Kopylu, Świętego Państwa Rzymskiego Xiążę.

Strona odwrotna. Popiersie Elżbiety Radziwiłłowej, mocno wypukłe, z lewej strony widziane, w stroju hiszpańskim z wielkim kołnierzem i włosami wysoko zaczesanymi. Napis w otoku: ELISABETH SOPHIA D[ei] G[ratia] MARCHIONISSA BRANDEB[urgensis] DUCISSA RADZIVIL, to jest: Elżbieta Zofia z Bożej łaski Margrabina Brandeburska, Xiężna Radziwiłłowa. (a)


Wspólnik rokoszu Zebrzydowskiego Janusz Xiążę Radziwiłł, którego tu czytamy nazwisko, nieprawnie w naszych oczach mieści się na medalu domu Xiążąt Radziwiłłów, tego domu, w którym tyle przywiązanych do kraju swego wodzów, tyle głębokich polityków, tyle zasłużonych w narodzie widzimy mężów.

Medal mniejszy bity podobno na pamiątkę zaślubienia Janusza Radziwiłła z Elżbietą Zofią córką Jana Jerzego Margrabiego Brandeburskiego, zaszczytne w zbiorze naszym zajmuje miejsce pod względem ozdobności i dokładnego jego wyrobienia.


(a) Medal ten nadzwyczajnie rzadki znajduje się w zbiorze Wilhelma Xiążęcia Radziwiłła w Berlinie.


98