strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Króla Michała

No. 173.

Popiersie Króla z głowę, laurem uwieńczoną, widziane z prawej strony. Włosy jak na innych medalach przyprawne. Napis: MICHAEL D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] (Lithuaniae) RUS[siae] PRUS[siae], to jest: Michał z Bożej łaski Król Polski, Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski. U dołu litery J. H. (Jan Hohn) imię mincarza.

Strona odwrotna. Słońce rzucające promienie na xiężyc rogami ku ziemi obrócony, z niego wypadają pioruny na inszy xiężyc niżej położony, mający rogi na bok zwrócone. Na wstędze między xiężycami jest wyryty napis: SOLI VICINIOR IN TE FULMINO, to jest: Stanąwszy bliżej słońca, pioruny rzucam na ciebie.


Umieszczone tu medale a mianowicie pierwszy pod liczbą 173 odnoszą się niewątpliwie do przysposobień, jakie Król Michał do wojny przeciw Turkom czynił. Napis odwrotnej strony nieco zarozumiały domniemać się każe, iż tén Numizmat uprzedził zdobycie Kamieńca przez Turków i zawarcie w Buczaczu haniebnego traktatu, mocą którego kommissarze Polscy odstąpili Porcie Kamieniec i Ukrainę.

Haniebny ów traktat przecież nie został przez Stany koronne zatwierdzonym, a zwycięstwo pod Chocimem zmazało chwilowe upokorzenie się kommissarzów Polskich.


Zdjęcie: archiwum ANMN (aukcja 12)