strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 357.

Popiersie mężczyzny z boku widziane i pod nim herb gdański. Napis w otoku u góry: AVGVSTANAE CONFESSIONIS a niżej: IOSVA ABSOLVIT (Augsburskiego wyznania Jozue dokonał). W odcinku: D[octor] MART[inus] LUTH[er] N[atus] 1483 †[mortus] 1546. D. S. (Doktor Marcin Luter, urodzony 1483, zmarły 1543. D. S.).

Strona odwrotna. Popiersie mężczyzny z boku widziane z długą brodą i czapką na głowie. Napis w otoku u góry: ANNUS BIS SECULARIS. (rok dwustoletni) a niżej: QVOD MOISES PERFICERE VOLVIT. (Co Mojżesz chciał dokonać). W odcinku: IOHANN[es] HUSSUS NAT[us] 1373. CREM[atus] 1415. (Jan Huss, urodzony 1373 spalony 1415).

Medal ten znajduje się w zbiorze Fr. Hr. Potockiego.


Wyznawcy wiary protestanckiej w Gdańsku medale te bić kazali; pierwszy na pamiątkę rozpoczętej przez Marcina Lutra reformacyi w roku 1517, drugi na pamiątkę ogłoszenia jej w Augsburgu w roku 1530.

Numizmata te odnoszą się raczej do stosunków prywatnych miasta Gdańska, aniżeli do stosunków jego z Polską, umieszczamy je przecież w zbiorze naszym, mniemanie publiczne albowiem w Gdańsku, bezpośredni wpływ wywarło na opinie mieszkańców Prus królewskich wówczas Polsce podległych.


Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG (Auction 297)