strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 359.

Popiersie mężczyzny z boku widziane w długiej peruce i z płaszczem na zbroi. Napis w otoku: D[ei] G[ratia] FRID[ericus] AUGUST[us] PR[inceps] R[egius] P[oloniae] et L[ithuaniae] DUX SAX[oniae] ELECT[or]. To jest: Z Bożej łaski Fryderyk August królewicz polski i książę litewski, elektor saski.

Strona odwrotna: Kolumna na postumencie, na niej posąg mężczyzny trzymający w prawej ręce berło i jabłko królewskie. Napis w koło: MEMORIAE AETERNAE OPTIMI PARENTIS. (Wiecznej pamięci najlepszego ojca). W odcinku: NAT[us] XII MAY MDCLXX OB[iit] I FEBR[uarii] MDCCXXXIII 2 TH[aler] COUR[ant]. (Zrodzony dnia 12 Maja 1670 umarł 1 Lutego 1733).


Medal ten bity jest na śmierć Augusta II, króla polskiego, który dnia 1 Lutego roku 1733 w Warszawie zszedł z tego świata.

Wyleczył się wprawdzie król natenczas, został sie przecież zaród choroby, a gdy w zimie roku 1732, w najostrzejszej porze roku z Warszawy do Drezna wyjechał, otworzyła się dawniejsza rana, do której się wkrótce gangrena przydała. Wszystkie usiłowania lekarzy tą razą były daremne, a król po krótkiej chorobie życia dokonał.

Zaczął się był właśnie wtenczas w Warszawie sejm, po wielu innych nieszczęśliwie zerwanych zgodnie i pomyślnie; śmierć przecież królewska zniszczyła nadzieje, jakiemi się naród z tego względu cieszył.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 51)


Zdjęcie: zbiory Staatliche Kunstsammlungen Dresden.