strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Augusta II

No. 360.

Przed trumną osłonioną całunem siedzą dwa geniusze płaczące, z których jeden trzyma na kolanach koronę królewską a opiera się na tarczy, na której jest orzeł polski; drugi trzyma mitrę elektorską i opiera sę na tarczy z pogonią litewską. Napis u góry: LUGETUR (płaczmy). W odcinku litery P.P.W.

Strona odwrotna. Ołtarz, na którym pali się kadzidło; na jednym boku jest herb Gdańska. Przy ołtarzu na bokach dwa orły stoją, jeden w koronie na głowie, drugi w koronie na szyi, pałasz trzymający. Napis na górze: AVGVSTI II REGIS POLONIAE OPTIMI PRICNCIPIS AETERNITATI. (Wiecznej pamiątce Augusta II króla polskiego, najlepszego xięcia). Na podstawie ołtarza: D[ie] I FEBR[uarii]. (Dnia 1 Lutego). W odcinku: LVGENS VRBS GEDANENSIS (płaczące miasto Gdańsk).


Medal ten bity jest na śmierć Augusta II, króla polskiego, który dnia 1 Lutego roku 1733 w Warszawie zszedł z tego świata.

Wyleczył się wprawdzie król natenczas, został sie przecież zaród choroby, a gdy w zimie roku 1732, w najostrzejszej porze roku z Warszawy do Drezna wyjechał, otworzyła się dawniejsza rana, do której się wkrótce gangrena przydała. Wszystkie usiłowania lekarzy tą razą były daremne, a król po krótkiej chorobie życia dokonał.

Zaczął się był właśnie wtenczas w Warszawie sejm, po wielu innych nieszczęśliwie zerwanych zgodnie i pomyślnie; śmierć przecież królewska zniszczyła nadzieje, jakiemi się naród z tego względu cieszył.