strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do króla Stanisława Leszczyńskiego i jego rodziny

No. 445.

Cztery ręce połączone, w środku krzak liliowy, nad niem korona. Napis do koła: VOTA DOMVS REGIAE i na dole: PRO REGNI POPVLIQ[ue] SALVTI. (Życzenia domu królewskiego dla dobra państwa i narodu).

Strona odwrotna: Sam napis: SARMATIAE PIETAS INFESTIS EXVL AB ORIS LVCET ET PRODEST. (Miłość synowska wygnana od nieprzyjaznych brzegów przyświeca, i użyteczna jest Sarmacyi). U dołu cyfry mincarza: C. W.


Wykład: No. 444


Medal pod liczbą 445 lubo ani daty ani wizerunku na sobie nie nosi osób których się tyczy, w mniemaniu naszem tęż samą ma dążność co i poprzedzający.

Krzak liliowy z koroną, który na stronie głównej widzimy, oznacza rodzinę Burbonów w Francyi panującą, która jak wiadomo lilie w herbie nosiła. Cztery ręce jednoczące się, oznaczają podobno Ludwika XV, króla Stanislawa i obie ich żony. Jest to godło familijnego ich związku.

Strona odwrotna dowodzi, że ten medal Polski się tyczy, a napis w otoku na stronie głównej że dom królewski troskliwy jest o naród polski.

Mniemamy więc, że wspomniony medal odnosi się do elekcyi króla Stanislawa w roku 1733.