strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do króla Stanisława Leszczyńskiego i jego rodziny

No. 446.

Popiersie mężczyzny z boku widziane, w zbroi na którą płaszcz jest zarzucony, włosy kształtnie trefione. Napis w otoku: STANISLAUS I POLON[iae] REX. To jest: Stanisław I król polski.

Strona odwrotna: Kogut w środku pola stojący, pieje. Napis w dwóch wierszach w otoku: LVDWICH DER FVNFZEHNDE STEHT LISTIG AVF ZV KRAEHEN. To jest: Ludwik XV powstaje chytrze dla piania. Pod kogutem zaś: SPANIEN SAVOYEN ITALIEN. (Hiszpania, Sabaudya, Włochy). Poniżej imię mincarza: R. P. KERL. Dalej stowo: RHEIN (Ren) i znak rzeki i litery: F. B. W ostatnich trzech wierszach zaś: FRANKREICHS KRIEGS ANKUNDIG[ung] C[alendis] X OCD[obris]. To jest: wypowiedzenie wojny Francyi 10 Października.

Medal ten znajduje się w zbiorze Fr. Hr. Potockiego.


Umieszczone w tem artykule medale (No. 446 - 450) jako szydercze (Spottmedallien), na bliższy rozbiór nie zasługują; odnoszą się one do okoliczności, które z tego, co się wyżej powiedziało, już są czytelnikom naszym wiadome.