strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do króla Stanisława Leszczyńskiego i jego rodziny

No. 448.

Głowa mężczyzny laurem uwieńczona, z boku widziana. Napis do koła od prawej do lewej strony: STANISLAVS I ATQ[ue] II. To jest: Stanisław I i II.

Strona odwrotna: W środku pola drzewo i na dole lis obchodzący, patrzy na nie. Napis do koła: VON FERNE LOKKET WOHL DER SCHEIN, ES SIND DER SAUEREN O NEIN GEFLOCHTENE RESOLVTION KANN GAR BALD WERDEN HIER ZU LOHN. (Z dala wabi wprawdzie pozór; O nie! jest to kwaśny (owoc) a spleciona odpowiedź może się wkrótce stać nagrodą).

Medal ten znajduje się w zbiorze Fr. Hr. Potockiego.


Umieszczone w tem artykule medale (No. 446 - 450) jako szydercze (Spottmedallien), na bliższy rozbiór nie zasługują; odnoszą się one do okoliczności, które z tego, co się wyżej powiedziało, już są czytelnikom naszym wiadome.