strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do króla Stanisława Leszczyńskiego i jego rodziny

No. 449.

Strona główna jak na poprzedzającym medalu.

Strona odwrotna: VNVS, HOMO PROPONIT 1733 DEVS EX DVOBVS DISPONIT 1734. (To jest: Człowiek proponuje, Bóg rozrządza, jeden z dwóch, rok 1733 i 1734). Także nazwisko mincarza: ANDRE JOY i poniżej litery N. O.

Medal ten znajduje się w zbiorze Fr. Hr. Potockiego.


Umieszczone w tem artykule medale (No. 446 - 450) jako szydercze (Spottmedallien), na bliższy rozbiór nie zasługują; odnoszą się one do okoliczności, które z tego, co się wyżej powiedziało, już są czytelnikom naszym wiadome.