strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do króla Stanisława Leszczyńskiego i jego rodziny

No. 450.

Strona główna jak na numerze 448.

Strona odwrotna: Sam napis: ARMER MANNUS EGO PER KORBEM FALLERE COGOR COR MOCHT IN 1000 SPRINGERE FRUSTA MEUM. To jest: biedny ja człowiek, zmuszony jestem upaść przez kosz; serce moje na tysiąc prawie kawałków pęka.

Medal ten znajduje się w zbiorze Fr. Hr. Potockiego.


Umieszczone w tem artykule medale (No. 446 - 450) jako szydercze (Spottmedallien), na bliższy rozbiór nie zasługują; odnoszą się one do okoliczności, które z tego, co się wyżej powiedziało, już są czytelnikom naszym wiadome.