strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 490.

Głowa Stanisława Augusta bindą królewską opasana, włosy kształtnie trefione, twarz z prawej strony i do koła tytuł: STANISLAUS AUGUSTUS D[ei] G[ratia] REX POLONIAE M[agnus] D[ux] LITU[aniae] to jest: Stanisław August z bożej łaski król polski, wielki xiążę litewski. Pod szyją cyfra mincarza I[oannes] P[hilippus] H[olzhäusser] Jan Filip Holzhäusser.

Strona odwrotna: Napis: NE AQUARUM CONFLUXU SUBRUATUR TUTAMEN PROPUGNACULI CAMENECENSIS S[tanislaus] A[ugustus] R[ex] SUO AERE PROSPEXIT. A[nno] MDCCLXV. (Aby potokiem wód nie została twierdza Kamieńca Podolskiego podryta, król Stanisław August swoim nakładem obmyślił w roku 1765).

U dołu są na krzyż złożone dwie gałązki dębowe.


Konfederacya w roku 1765 naznaczyła na opatrzenie fortecy Kamieńca Podolskiego i okopów Ś. Trójcy 30 tysięcy złł. polskich, które niezwłocznie z skarbu koronnego miały być wyliczone. Konstytucja z roku 1766 tit.: "Szkoła Rycerska" wspomina łożoną od króla summę 1,459,591 złł. na reparacyę fortecy kamienieckiej, na ludwisarnię w Warszawie wystawioną, na dopełnienie szczupłej płacy regimentów gwardyi koronnej i litewskiej i na extraordynaryjne zagraniczne potrzeby; którą to summę król wspaniale rzeczypospolitej darował. A że konstytucya rozdziału tej kwoty na różne użytki nie czyni, nie możemy powiedzieć, wiele wspomniona na medalu reparacya kosztować mogła.

Kochowski tom I pag. 134 pisze, iż Janowi Kazimierzowi królowi właśnie gdy się wybierał na uwolnienie oblężonego od Kozaków i Tatarów pod Zbarażem wojska, doniesiono o wezbraniu pod Kamieńcem Smotrycz rzeki tak szkodliwem, iż się o mury tej fortecy, mianowicie około bramy polską nazwanej, obawiano.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 31)