strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stefana Batorego

No. 55.

Popiersie Króla Stefana z boku widziane, w koronie i zbroi. Napis w otoku: STEPHANUS D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] MAG[nus] DUX LIT[huaniae] RUS[siae] P[russiae], to jest: Stefan z Bożej łaski Król Polski, Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski.

Na stronie odwrotnej jest herb miasta Gdańska przez lwy stojące trzymany. Napis w otoku: EX AURO SOLIDO REGIA CIVITAS GEDANENSI[s] F[ieri] F[ecit], to jest: z czystego złota Królewskie miasto Gdańsk zrobić kazało. (a)


Herb miasta Gdańska wraz z popiersiem Stefana Króla Polskiego, który tu widzimy, wskazuje nam tak nazwaną donatywę Gdańską. Podobne medale pod różnemi latami i z wizerunkami wielu Królów Polskich w zbiorach naszych często napotykamy.

Zwyczajem było Magistratu Gdańskiego za przybyciem Króla Polskiego, lub Królowej ofiarować im kosztowny puchar napełniony złotymi medalami pod stemplem panującego Monarchy bitymi. Umieszczona tu donatywa, nadzwyczajnie rzadka, tem większą ma wartość, że, ile wiemy, do pierwszych i najdawniejszych tego rodzaju w Gdańsku bitych należy.


(a) Z gabinetu Franciszka Hr. Potockiego.


55