strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 580.

Popiersie mężczyzny w mundurze wojskowym z wstęgą i gwiazdą orderu orła białego. Głowa bez nakrycia, twarz z prawej strony widziana, bez napisu. Pod ramieniem cyfry mincarza I. P. H[olzhaeusser] F[ecit] [zrobił].

Strona odwrotna. Sam napis: STANISL[ao] FELICI POTOCKI PALATINO RUSSIAE, QUOD IN COMITIIS GRODNENSIBUS, MDCCLXXIV. REIPUBL[icae] COPIAS COMPARANDO, ET TUENDO SUIS SUMPTIBUS MILITE, AUCTURUM SE ULTRO OBTULERIT, CONSCRIPTA NUPER POTOCCIANA LEGIO, CIVI OPTIMO AUCTORI TRIBUNOQUE SUO D[at] D[icat] D[edicat] MDCCLXXXVI. To jest: Stanisławowi Szczęsnemu Potockiemu, wojewodzie ruskiemu, że na sejmie grodzieńskim roku 1784 wojsko rzeczypospolitej zaciągając i kosztem swoim żołnierzy utrzymując, sam dobrowolnie pomnożyć ofiarował, regiment Potockich nowo wystawiony obywatelowi najlepszemu, swojemu zakładaczowi i naczelnikowi daje i poświęca, roku 1786.


Na sejmie grodzieńskim roku 1784 Stanisław Szczęsny Potocki, na onczas wojewoda ruski, kommenderujący dywizyami ukraińską i podolską, ofiarował do tychże dywizyj regiment pieszy z 4 kompanii a 400 głów złożony i 24 sztuk armat na usługę rzpltej własnym expensem wystawić i utrzymywać. Przyjęła wdzięcznie rzplta patryotyczną ofiarę i z przyzwoitą pochwałą w konstytucyi tegoż sejmu zapisała stanowiąc, aby ten regiment do kompletu wojska był przyłączony, z zaleceniem nad nim dozoru departamentowi wojskowemu, zostawując jednak płacę i umundurowanie onego założycielowi. Po jego śmierci lub złożeniu kommendy nad dywizyami ukraińską i podolską, regiment ten żołdem ze skarbu publicznego miał być opatrzony, dla pamiątki zaś tej obywatelskiej przysługi, regiment ten imię regimentu Potockich zawsze nosić i pod szefostwem osoby z tejże familii zostawać miał.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 31)