strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 592.

Popiersie z prawej strony, włosy podwiązane, na ramionach płaszcz z klejnotem spięty. Napis w otoku: PETRUS D[ei] G[ratia] IN LIVONIA CURLANDIAE ET SEMIG[aliae] DVX. To jest: Piotr z bożej łaski na Inflantach, Kurlandyi i Semigalii xiążę.

U dołu C. LEBERECHT F[ecit]. To jest K. Leberecht zrobił.

Strona odwrotna. Wśród wieńca z gałązki oliwnej i dębowej napis: IN MEMORIAM GYMNASII MITAVIENSIS XV. FEB[ruarii] MDCCLXXXV. To jest: Na pamiątkę inauguracyi gimnazyum mitawskiego dnia 15 Lutego 1785 roku.


Ryga była stolicą Inflant; w niej był kościół Ś. Piotra, przy nim akademia zwana Petrina. Jak dalece zasługiwała na ten szumny tytuł, kiedy założona? trudno dziś oznaczyć; są wszakże ślady historyczne, że po roku 1710, kiedy Ryga poddała się Moskalom, pomieniona akademia jeszcze tam istniała. Czy Piotr xiążę kurlandzki zostawił ją w Rydze, czy ją do Mitawy przeniósł, albo nową pod temże imieniem założył, słowem przez co na ofiarę tego medalu zasłużył sobie, trudno mi powiedzieć dla niedostatku wiadomości.

Co do Klopmana, pisze Hilzen w dziele swojem o Inflantach, że kiedy w roku 1624 spisany został nowy Ritterbanck, czyli wyszczególnienie szlachty osiadłej w Kurlaudyi, Semigallii i ziemi piltyńskiej, już w nim rodzinę Klopmanów umieszczono. Jako marszałek dworu mógł być Klopman kuratorem i opiekunem tej szkoły, i w jej imieniu hołd wdzięczności xiążeciu swojemu składać.

Jeżeli prawa xięcia kurlandzkiego Piotra do medalu pod liczbą 591 są niepewne, nie mylnemi są te, które nabył do medalu pod liczbą 592. Wspomniony numizmat wybitym na cześć jego został z powodu szkoły publicznej, którą xiążę w Nitawie w roku 1775 otworzył.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 36)