strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta III

No. 64.

Popiersie z odkrytą głową, z boku widziane; włosy przystrzyżone, broda nie wielka spiczasta, na Królu zbroja, a na niej płaszcz. Napis: SIGISMUNDUS III. D[ei] G[ratia] POLONIAE ET SUECIAE REX, to jest: Zygmunt III z Bożej łaski Król Polski i Szwedzki.

Strona odwrotna. Dwie siedzące osoby ku sobie obrócone; po jednej stronie Tetys wodę z wiadra wylewa i w lewej ręce trzyma trójząb; na jej głowie jest okręt, przy nogach zaś delfin. Po drugiej stronie siedzi Ceres trzymająca rydel i snop zboża. Na głowie wieża z blankami, przy nogach róg Amaltei. Napis: CRESCIT GEMINATIS GLORIA CURIS, to jest: rośnie z podwojonych starań chwała.


Herb miasta Gdańska, który na medalu pod liczbą 65 widzimy, domniemać nam się każe, ze i drugie dwa (64, 66) w tymże duchu bite, i z rylca do nich bardzo podobne, takie w Gdańsku robione były.

Lubo skład tych medalów i jednostajny na nich napis nie wyraża okoliczności, do którychby się odnieść mogły, wnosimy przecież, że je wybito na pamiątkę wstąpienia na tron Szwedzki Zygmunta III po śmierci ojca jego Króla Jana III. Gdańszczanie, Królowi Zygmuntowi, przychylni, rokowali mu w ten czas, że przy podwojonych staraniach sława jego w dwójnasób się powiększy. Pochlebne te nadzieje, niestety, zawiedzione zostały.

Osoba po lewej stronie medalu okręt na głowie a w ręku rydel mająca, zdaje nam się oznaczać Szwecyę handel znaczny na morzu prowadzącą. Figura po prawej stronie z rydlem w ręku, wyobraża podobno Polskę, która w ziemiopłodach największe znajduje dostatki.


64