strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta III

No. 65.

Popiersie Króla z boku widziane, z koroną na głowie. Odzienie takie, jak w poprzedzającym medalu, wyjąwszy, że ma szeroką krezę. Napis: SIGIS[mundus] III D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] ET SVET[iae] MAG[nus] DUX LIT[huaniae] RUS[siae] P[russiae], to jest: Zygmunt III z Bożej łaski Król Polski i Szwedzki, Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski.

Strona odwrotna. Dwie na przeciw sobie siedzące osoby; po jednej stronie Neptun na wielorybie siedzi i ma w lewej ręce trójząb, a na głowie okręt. Po drugiej stronie na rogu Amaltei Ceres z wieżami na głowie siedzi i z rydlem w ręku. U góry tarcza z herbem miasta Gdańska. Napis: CRESCIT GEMINATIS GLORIA CURIS, to jest: rośnie z podwojonych starań chwała.


Herb miasta Gdańska, który na medalu pod liczbą 65 widzimy, domniemać nam się każe, ze i drugie dwa (64, 66) w tymże duchu bite, i z rylca do nich bardzo podobne, takie w Gdańsku robione były.

Lubo skład tych medalów i jednostajny na nich napis nie wyraża okoliczności, do którychby się odnieść mogły, wnosimy przecież, że je wybito na pamiątkę wstąpienia na tron Szwedzki Zygmunta III po śmierci ojca jego Króla Jana III. Gdańszczanie, Królowi Zygmuntowi, przychylni, rokowali mu w ten czas, że przy podwojonych staraniach sława jego w dwójnasób się powiększy. Pochlebne te nadzieje, niestety, zawiedzione zostały.

Osoba po lewej stronie medalu okręt na głowie a w ręku rydel mająca, zdaje nam się oznaczać Szwecyę handel znaczny na morzu prowadzącą. Figura po prawej stronie z rydlem w ręku, wyobraża podobno Polskę, która w ziemiopłodach największe znajduje dostatki.


{ Postać określona jako Ceres mogłaby być także personifikacją Gdańska, a atrybut określany jako rydel jest raczej sterem. }


65

Zdjęcie: zbiory Staatliche Kunstsammlungen Dresden.